Lista o sastavu detergenta

PRAVILNIK O DETERDŽENTIMA - Uredba (EG) BR. 648/2004

 

Od 8. Oktobra 2005.u Evropi je stupila na snagu nova Uredba o deterdžentima.

Kompanije se obavezuju da o sadržaju proizvoda informišu korisnike putem interneta. Na taj način Car Line d.o.o. Beograd doprinosi većoj transparentnosti podataka za potrošače.

 

U skladu sa Aneksom VII (deo D - objavljivanje liste sastojaka), sadržaj satojaka se mora navesti u listi.

 

Potrebno je da postoji evidencja o svim sastojcima koji su sadržani u proizvodu navedenih prema opadajućem redosledu u zavisnosti od njihovog udela u težini.


Za više informacija posetite sledeći link: European Commission.


Listu o sastavu detergenta za izabrani hemijski artikal moguće je preuzeti preko donjih linkova.

 

Artikli: 

 Lista o sastavu detergenta-Čistač felni Falcon

 Lista o sastavu detergenta-Čistač motora Falcon

 Lista o sastavu detergenta-Čistač tekstila Falcon

 Lista o sastavu detergenta-Kokpit clean vanila Falcon

 Lista o sastavu detergenta-Mleko za kokpit Falcon

Podaci iz liste o sastavu detergenta-Čistač felni Falcon

Podaci iz liste o sastavu detergenta-Čistač motora Falcon

Podaci iz liste o sastavu detergenta-Čistač tekstila Falcon

Deklaracija o usaglašenosti - reflektujući prsluk